بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در شهر تبریز زمان بازدید ۱ الی ۴ مرداد ماه ۱۳۹۸